Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen.

Voor binnensport zoeken we per kern naar maatwerkoplossingen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Gerjan Teselink

Mogelijkheden die wij verkennen zijn: verzelfstandiging, afstoting of vervreemding. In Ruurlo loopt hieromtrent een verkenning naar aanleiding van het collegebezoek in 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 is n.a.v. College on Tour een verkennend onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van de binnensportaccommodaties in Ruurlo, de verwachting is dat het resultaat hiervan begin 2019 wordt opgeleverd.
Ook heeft er in 2018 een voorverkenning naar de situatie rondom De Pickerhal in Eibergen plaatsgevonden, dit krijgt in 2019 een vervolg.

O
Tijd

Het verkennende onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien. De resultaten zijn medio maart 2018 beschikbaar gekomen. Dit geeft aanleiding tot een haalbaarheidsonderzoek.

O
Geld

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek zal een financiële doorvertaling volgen. Voor het haalbaarheidsonderzoek is door het college binnen bestaand budget € 25.000 beschikbaar gesteld.