Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen.

Voor alle medewerkers bijeenkomsten organiseren over integriteit. De integriteitsrichtlijnen worden voortdurend gecheckt of ze bijdragen aan integer handelen.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Het gaat vooral om houding en gedrag, bewustzijn. We zetten het onderwerp daarom hoog op de agenda.
We maken ambtenaren bewust en bekwaam op het gebied van integriteit.
Dit doen we onder andere door:

  • Communiceren over het geactualiseerde visiedocument Integriteit en de geactualiseerde klokkenluidersregeling.
  • Het afnemen van de ambtseed of ambtsbelofte bij nieuwe medewerkers.
  • Organiseren van een dilemmatraining bij de aanstelling van een nieuwe raad.
  • Aandacht geven aan de herkenbaarheid van de vertrouwenspersonen in de organisatie. 

 Toelichting

Integriteit is een belangrijk onderwerp in de gemeente Berkelland.  We hebben een  klokkenluidersregeling  en het visiedocument ‘Zo gaan we om met integriteit in Berkelland’.  In het visiedocument hebben gedragsregels en basiafspraken opgenomen. Hierover communiceren we actief naar de medewerkers en bestuurders.

Daarnaast legt iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding persoonlijk de ambtseed of ambtsbelofte af. Tijdens deze bijeenkomsten schenken we aandacht aan het onderwerp integriteit o.a. door met hen in groepen te discussiëren over integriteitsdilemma’s. Bij indiensttreding vullen medewerkers een geheimhoudingsverklaring in en moeten zij een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) aanvragen. Daarbij wordt afhankelijk van de functie op bepaalde onderwerpen vooraf gescreend.

Bij de aanstelling van de nieuwe raad, krijgen de raadsleden een dilemmatraining aangeboden.

De leden van het college van Burgemeester en wethouders zijn verplicht om inzicht te geven in hun eventuele nevenfuncties. Een overzicht hiervan met het tijdsbeslag en of een nevenfunctie bezoldigd of onbezoldigd is, staat op de homepage van de gemeente Berkelland. Ook onze topambtenaren zijn verplicht om hun nevenfuncties aan ons te melden. Het overzicht van de nevenfuncties van de topambtenaren van de gemeente Berkelland staat ook op onze site.

Ook zijn er in de organisatie interne en externe vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag en integriteit aangewezen.
Medewerkers kunnen bij hen terecht voor ondersteuning. Informatie over hun beschikbaarheid voor onze medewerkers delen we actief via intranet. Deze vertrouwenspersonen verzorgen jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag van hun activiteiten.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld