Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in de AVG en bescherming van persoonsgegevens
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

  • Vaststellen Handboek Privacybescherming
  • Bijhouden register van gegevensverwerking


Toelichting

G
Kwaliteit

De meest noodzakelijke vereisten zijn geregeld, zoals aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming, inrichten verwerkersregister, afsluiten verwerkersovereenkomsten en procedure datalekken.

 

G
Tijd

Gereed

G
Geld