Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen.

Via algemene voorzieningen stimuleren wij onze inwoners om tot een actieve en gezonde levensstijl te komen.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Dit doen wij onder andere door consultatiebureau Yunio publieke gezondheid GGD en de combinatiefunctionarissen hier op in te zetten.Toelichting

G
Kwaliteit

De algemene voorzieningen die wij inzetten zijn onder andere YUNIO (jeugdgezondheidszorg), de GGD en de combinatiefunctionarissen. Hierin wordt de  verbinding gezocht met andere maatschappelijk organisaties en samenwerkingsverbanden zowel regionaal als lokaal.

G
Tijd
G
Geld

Het resultaat op de activiteit gezonde levensstijl wordt vrijwel volledig verklaard door de ingezette bezuiniging op subsidie aan Betula. De verlaging van de subsidie blijft onderdeel uitmaken van het programma, maar blijft apart geregistreerd. Dit om mogelijke nieuwe algemene voorzieningen dekking te geven.

Daarnaast is er sprake van onderbesteding op enkele kleinere subsidieposten.