Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Versterken van industrieterreinen.

Versterken van industrieterreinen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Zorgen voor aantrekkelijke, duurzame terreinen met een goede ontsluiting. Keurmerk Veilig Ondernemen speelt een grote rol in het aantrekkelijk houden/maken van bedrijventerreinen door de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.  Contacten met bedrijvenparkverenigingen zijn daarbij van groot belang.Toelichting

G
Kwaliteit

Met name vanuit de samenwerking binnen de projectgroep "IKB - Bedrijvenparken"  (Platform BV Berkelland) is er goed naar de verdere ontwikkeling van  bedrijventerreinen gekeken; bijvoorbeeld  verdere inrichting  (AED's / beveiligingscamera's / bebording e.d.) en verduurzaming van de bedrijvenparken.  

We zijn gestart met het ontwikkelen van de "Bedrijvenatlas" voor de gemeente Berkelland. Hiermee zijn we de tweede gemeente in Nederland die een bedrijvenatlas heeft. De bedrijvenatlas geeft (via de website van de gemeente) inzicht in beschikbare (zakelijke) kavels en panden op bedrijventerreinen en in de centra's.  De "Bedrijvenatlas" zal in het tweede kwartaal van 2019 in gebruik worden genomen.

De nieuwe N18 zorgt ervoor dat met name het regionale bedrijventerrein Laarberg, maar ook de lokale bedrijventerreinen in Eibergen en Neede zich goed ontwikkelen. 

G
Tijd
O
Geld

Op deze activiteit is een tekort van € 100.000. Dit wordt deels veroorzaakt door de resultaten van de bedrijfsterreinen in de grondexploitaties en deels doordat wij nog hebben bijgedragen aan het keurmerk veilig ondernemen. Voor de resultaten van de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf grondbeleid.