Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Verminderen fiscale risico's.

Verminderen fiscale risico's.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Als gemeente krijgen we steeds meer met fiscale wetgeving te maken; btw, btw –compensatiefonds (BCF), Vennootschapsbelasting (VPB) etc. Dit brengt fiscale risico’s met zich mee. Voor beheersing van de risico’s ligt de focus in 2018 op:
• Horizontale toezicht meer inhoud geven.
• Kwaliteit slag maken rondom proces aangiftes.
• Duidelijker en inzichtelijker (in kader van horizontale toezicht) maken wat de fiscale positie is per activiteit
• Fiscale kennis verbreden binnen financiën.
• (interne) Klanten bewust maken van fiscale risico’s en hoe dit tijdig en adequaat te beheersen.Toelichting

In 2018 is er meer vorm gegeven aan Horizontale Toezicht.  De gemeente Berkelland heeft aan de Belastingdienst dienst een presentatie gegeven  welke  analyses we maken  op de BTW aangifte en de maatregelen die we als gemeente hebben genomen om het BTW risico te beperken.  Als gevolg van de gesprekken met de Belastingdienst is in overleg besloten een nul meting te houden over 2017 waarbij gebruik  wordt gemaakt van ons eigen analyse op de BTW.

Rondom de aangifte Werkkostenregeling hebben we een verbeter slag gemaakt door gebruik te maken van een analyse tool en hebben we inzichtelijk gemaakt welke kosten onder de Werkkostenregeling vallen. Als gevolg van deze maatregelen is de betrouwbaarheid van de werkkostenregeling aangifte verbeterd.     

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld