Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders.

Vergroten van de eigen opvoedingskracht en –vaardigheden van ouders.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Door alle organisaties in de ondersteuningsketen wordt ingezet op het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders. Ook nemen wij deel aan preventieplatform Jeugd in de Oost-Achterhoek, waarin o.a. een aanbod is ontwikkeld om vechtscheidingen te voorkomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Vanuit het Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek is het project ´Ouderteam.nu´ geïnitieerd. Deze door de Hogeschool Leiden ontwikkelde methodiek versterkt de partnerrelatie van toekomstige ouders. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen vooral gezond en veilig opgroeien in een gezin waarin de ouders elkaar goed aanvullen. Opvoedingsvaardigheden zijn daarin van ondergeschikt belang.

G
Tijd

Momenteel zijn in de regio van het PPJ 10 jeugdverpleegkundigen geschoold om de training aan ouders te verzorgen. De werving van ouders is dit jaar gestart.

G
Geld