Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Verbeteren juridische kwaliteit.

Verbeteren juridische kwaliteit.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

  • We voeren audits uit om tot een betere kwaliteit van het eindproduct te komen.
  • We organiseren gemeente breed cursussen om de juridische kennis van medewerkers te verbeteren.
  • We organiseren lunchbijeenkomsten voor geïnteresseerden binnen de organisatie met onze huisadvocaat waarbij steeds een ander actueel thema op het programma staat.


Toelichting

Team Juridisch heeft in 2018 een junior jurist aangetrokken speciaal voor de Juridische kwaliteitszorg.

In 2018 heeft het Team Juridisch audits uitgevoerd. Dit naar aanleiding van eerdere audits. En ook door de uitkomsten van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie. De vervolgaudits zijn gehouden voor de onderwerpen APV en de Jeugdwet.  In 2017 waren die al eens onder de loep genomen. In 2018 is gekeken wat er met de verbetertips uit 2017 is gedaan.  Verbetering is opgetreden, maar aandacht blijft nodig. Vervolgaudits zullen plaatsvinden.

In 2018 zijn ook nieuwe audits gehouden. Voor de Wmo en de Omgevingsvergunning regulier voor de activiteit 'bouwen'. Ook hier zijn verbetertips voortgekomen. Deze zijn met de betrokken collega's en het COO gedeeld. De voortgang houden wij in de gaten.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld