Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda.

Uitvoering geven aan de maatschappelijke agenda.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Belangrijke onderdelen daarvan zijn jeugd- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en vrijwilligers(werk)beleid.Toelichting

De Maatschappelijke Agenda Berkelland op zichzelf is niet actief uitgevoerd; het vormde een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe beleidskader sociaal domein. De onderwerpen jeugd- en jongerenwerk, mantelzorg en vrijwilligers zijn in het Beleidskader 'Samen denken, Samen doen' verwerkt en worden op dit moment via het uitvoeringsprogramma opgepakt en uitgevoerd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld