Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij".

Toekomstgericht, effectief en innovatief leren omgaan met veranderde posities en dagelijkse dilemma’s van de participatiemaatschappij door mee te doen in de leerkring/het onderzoek "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij".
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

De leerkring wordt getrokken door de Universiteit van Tilburg. Specifieke vragen die in de leerkring aan bod komen zijn: Hoe wordt de verbinding gelegd tussen bewonersparticipatie en de interne processen in de gemeente? Hoe kunnen ambtenaren omgaan met spanningen tussen initiatieven en beleid of regelgeving? Waar liggen de grenzen tussen loslaten, faciliteren en sturen en hoe kies of schakel je als ambtenaren tussen deze rollen? Hoe betrek je collega’s, raad en college bij initiatieven? En hoe kunnen nieuwe werkpraktijken worden ingebed in de bestaande ambtelijke functies? Hoe combineer en deel je als ambtenaar professionele en lokale kennis op een effectieve manier? En hoe moeten democratische waarden (gelijkheid en inclusie, verantwoording, deliberatie) gestalte krijgen in de context van maatwerk en initiatief?Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeente Berkelland stelt de samenleving centraal in haar uitgangspunten en dat heeft invloed op de werkpraktijken en de samenwerking  met ambtenaren, oftewel hun ambtelijk vakmanschap. We doen samen met vijf andere gemeenten mee aan een onderzoek van de Universiteit Tilburg naar Ambtelijk Vakmanschap. Daarnaast is er in het verlengde van dit onderzoek een intern project gestart om het ambtelijk vakmanschap verder te ontwikkelen. Het onderzoek van de Universiteit Tilburg draagt hier aan bij.

G
Tijd

Het onderzoek naar "Ambtelijk vakmanschap in de participatiemaatschappij" loopt meerdere jaren en is opgezet als een leerkring. In 2018 zijn er meerdere momenten geweest waarop de deelnemende gemeenten en andere partners, zoals het A&O fonds en het Ministerie van Binnenlandse zaken bij elkaar kwamen.  Op 16 januari 2019 is de  slotconferentie georganiseerd. Hierin zijn  de uitkomsten van het onderzoek gedeeld. In de zomer van 2019 wordt er een essay verwacht met de uitkomsten van het onderzoek.

G
Geld