Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Toegankelijk maken / ontsluiten van de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.

Toegankelijk maken / ontsluiten van de  cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

In 2018 zullen deze documenten voor onze inwoners en hun verbanden digitaal toegankelijk zijn.Toelichting

Geen bijzonderheden. De cultuurhistorische waardenkaarten worden vooral gebruik bij ruimtelijke initiatieven.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld