Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.

Stimuleren van ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijven.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Via een structurele samenwerking met ondernemers creëren we kansen en een uitdagend ondernemersklimaat.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2018 hebben de (ver)nieuw(d)e projectgroepen van het Platform BV Berkelland een ontwikkeling doorgemaakt, waarbij er nu gewerkt wordt met vooraf bepaalde doelstellingen. Alle projectgroepen gaan daarbij uit van een vast aandachtsgebied zoals:  Werkgelegenheid, School en Bedrijf;  Regio - Euregio;  IKB  - Bedrijvenparken; Centrum - Evenementen - Toerisme.

Daarnaast hebben twee afzonderlijke projectgroepen zich bezig gehouden met het Ondernemersfonds en De Dag voor de Berkellandse Ondernemer. De Dag voor de Berkellandse Ondernemer heeft afgelopen jaar plaatsgevonden bij "De Heikamp" (Ruurlo) met als thema "Innoveren van je buren leren" en "Noaberschap". Wederom een uitstekende dag met een grote opkomst (ruim 150 aanwezigen) waarbij ontwikkeling van bedrijven (en ondernemers) centraal stond. Komend jaar (september) zal deze dag in Eibergen plaatsvinden.

Tenslotte is er ook een start gemaakt met de nieuwe Economische Agenda die in het najaar van 2019 gereed zal zijn. Dit zal ook een coproductie worden van het Platform BV Berkelland (ondernemers , IKB, onderwijs, LTO, gemeente ) met het Team Economische Zaken van de gemeente.

Vanuit team Economische Zaken vonden (2018) en vinden zeer veel gesprekken met ondernemers plaats. Het gaat hier om uitbreiding- dan wel vestigingsvraagstukken en wij merken dat de lijnen kort zijn en er in samenspraak goede ontwikkelingen zijn.

G
Tijd
O
Geld

Op deze activiteit komen we € 30.000 tekort. Dit tekort hebben we gedekt door gebruik te maken van de middelen uit de activiteiten 'Samenwerken met Duitsland' en 'Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame economie'. Dit hebben we gedaan omdat de activiteiten veel overeenkomsten vertonen.