Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen.

Stimuleren van duurzame, innovatieve en zelfvoorzienende bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

In samenwerking met onze partners wordt er meer aandacht geschonken aan verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit is immers faciliterend voor de economische ontwikkeling van onze bedrijven. Het pilot project in Ruurlo zal dan ook verder worden uitgerold op de andere bedrijventerreinen in Berkelland.Toelichting

De pilot "Duurzaam, Innovatief en Zelfvoorzienend Bedrijventerrein" van Ruurlo is/wordt ook uitgerold over de andere kernen van Berkelland.  

Groot doel in 2018 was om zoveel mogelijk ondernemers (Achterhoek Onderneemt Duurzaam)  te mobiliseren om in het belang van de eigen onderneming en het (lokale) bedrijvenpark de eerste stap te zetten. Hiertoe zijn de lokale ondernemers namens de voorzitters van de bedrijvenparken opgeroepen.  Daarnaast heeft de Industriële Kring Berkelland in oktober een ledenbijeenkomst gehouden bij Timmerije (Noordijk) met als thema "Innovatie en Duurzaamheid". De eerste serie van 60 DOE - scans zijn uitgevoerd en men is nu bezig met de tweede serie van 60 bedrijven. 

Naast bovenstaande is ook de voorbereiding gestart op het project "Zonnige Daken", waarbij er wordt gekeken naar bedrijven met een groot en geschikt dakoppervlak voor het plaatsen van zonnepanelen.

Om ondernemers enthousiast te maken en (duurzaam) mee te laten denken over de toekomst is er in Eibergen een werkgroep gestart die bezig is met visie en innovatie. Er wordt nagedacht over waar het bedrijvenpark over 20,30 of 40 jaar wil staan en wat daarvoor nodig is. Daarna uitrol Berkelland breed en wellicht Achterhoek breed.     

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld