Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschapsbeheer.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

We faciliteren initiatieven voor duurzaam natuur– en landschapsbeheer en aanleg, gericht op biodiversiteit.  Betrokkenen zijn eigenaren, de Vereniging Agrarische Landschap Achterhoek en de lokale agrarische natuurbeheerverenigingen.Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn 14 projecten uitgevoerd voor aanleg en herstel van landschapselementen vanuit de landschapsregeling in 2018. Bij het akkerranden en patrijzenproject is totaal 9 hectare ingezaaid met een akkerrandenmengsel verdeeld over 56 locaties verspreid in Berkelland. Bij het Weidevogelproject Berkelland zijn in totaal zijn op 280 hectare 320 nesten gevonden. Er zijn o.a. vergoedingen uitgekeerd voor kuikenstroken en braakliggende akkers. In november 2018 was de ophaaldag van Geesteren in het Groen. In totaal haalden 26 deelnemers 6730 stuks inheemse beplanting op om het buitengebied van Geesteren te verfraaien. Er is in 2018 een avond georganiseerd over Biodiversiteit waar onder meer het collegeprogramma, natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit in Berkelland werd besproken. Er is een project 'bloeiend Berkelland'gestart speciaal voor o.a. wilde bijen in Rekken door Stichting landschapsbeheer Gelderland. Het project heeft veel uitstraling naar de directe leefomgeving. Veel bewoners sluiten zich aan om ook een leefgebied te optimaliseren voor o.a. de wilde bijen. In gebruik genomen bermen weer kadastraal uitgezet vanuit groene handhaving. Op 5 locaties zijn houtsingels weer veilig gesteld en/of is het landschapselement berm hersteld. In totaal 10.000m2

G
Tijd
O
Geld

Hier hebben we een nadeel van € 8.000. Oorzaak ligt in een groter aantal aanvragen voor de landschapsregeling 2015-2018.