Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Particuliere initiatieven de ruimte geven.

Particuliere initiatieven de ruimte geven.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Bijvoorbeeld 'Gedeeld Mobiel' in Beltrum en HaarloToelichting

G
Kwaliteit

In 2018 is er veel aandacht geweest voor particuliere initiatieven. Niet in de zin van het invullen van wensen door de gemeente of het overnemen van het initiatief maar door het aanschuiven bij de initiatiefnemers in het kader van de werkwijze bij het wijk en kerngericht werken. Hierbij lag de nadruk op handreikingen bij het zoeken van draagvlak in de omgeving, het zoeken naar partners en het aangeven van gemeentelijke kaders en doelstellingen.

G
Tijd

Er is een start gemaakt met deze werkwijze maar zal in de komende jaren verder worden uitgebreid.

G
Geld

In 2018 konden de initiatieven goed worden ondersteund met middelen uit het budget voor burgerinitiatieven en het handgeld.

Er is voor de komende in de basis geld beschikbaar in de vorm van bedragen voor wijk en kerngericht werken/het Noaberfonds. Dit moet in 2019 verder vorm krijgen in concrete budgetten.