Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Overige baten en lasten.

Overige baten en lasten.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

In 2018 hebben we op deze post lasten geraamd die nog niet direct waren toe te rekenen aan andere activiteiten of waarvan we nog niet precies wisten hoe we deze gingen invullen. We hebben hier nu een voordeel doordat het budget voor onvoorzien niet is gebruikt. Verder houden we over op prijsindexatie en zijn de budgetten voor de verhoogde asielstroom en wijk en buurt-budgetten niet gebruikt. Ook is het budget voor ict niet volledig benut.

--
Kwaliteit
--
Tijd
O
Geld