Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast.

Optimaliseren van regels en wettelijke kaders voor realisatie van installaties voor duurzame energieopwekking met als doel deze sneller en goedkoper realiseerbaar te maken, maar wel goed ruimtelijk ingepast.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Voorbeelden zijn herziening van de  Welstandsnota, de legesverordening, binnenplanse vrijstellingen in bestemmingsplannen en vrijstellingen van de omgevingsvergunning.Toelichting

Het betreft de aanbevelingen (niet de beleidsuitgangspunten) die voortkomen uit het vastgestelde RODE beleid. Deze pakken we op in 2019.

G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld