Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie.

Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Inwoners met open ramen en deuren krijgen een wit voetje (folder) om mensen te doordringen dat inbreken soms wel erg makkelijk isToelichting

G
Kwaliteit

In november 2018 is nog een witte voetjes actie gehouden.

G
Tijd
G
Geld

We hebben minder incidentele uitgaven gedaan in dit programma. Dit leidt tot een voordeel van ongeveer € 10.000. Aan de batenkant zijn verbeurde dwangsommen verantwoord.