Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet.

Ondersteuning Thuis wordt ook in 2018 voortgezet.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Ondersteuning Thuis biedt voor de inwoner een integraal aanbod van huishoudelijke hulp en begeleiding. Doel is ‘minder gedoe’ rondom de inwoner en meer kwaliteit. Ook streven wij met  Ondersteuning Thuis naar innovatie op de werkvloer.Toelichting

G
Kwaliteit

Een groot aantal doelen is in 2018 behaald: monitoren en borgen van de werkwijze, verbetering samenwerking, casusbespreking en elkaar vinden en overnemen. De opleiding Ondersteuning Thuis heeft meegedaan aan een landelijke pilot en is vanaf april 2019 is het een landelijk erkende opleiding.  Vanaf dat moment zal de gemeente Berkelland de opleiding niet meer financieren.In 2018 hebben wij contacten gelegd met diverse gemeenten in Nederland, zoals de gemeente Zwolle, gemeente Den Haag, gemeente Renkum en de gemeente Bronckhorst om te kijken hoe zij indiceren op resultaten.

G
Tijd

We zien bij het aantal indicaties die afgegeven worden dat de beschikkingen bij uren & minuten afnemen en bij resultaten toenemen. Ondersteuning Thuis is een doorlopend traject.  We hebben op dit moment te maken met de Rechterlijke Uitspraken van november en december 2018 waarin wordt aangegeven dat indiceren op resultaten prima is, maar dat er voor de inwoner ook zeker uren & minuten beschreven moeten worden.

 

G
Geld