Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn.

Ondersteunen en faciliteren vrijwilligers van de dorpsböke om leesbevordering met het basisonderwijs tot stand te brengen en ontmoetingsplek voor gemeenschap te zijn.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Met een jaarlijkse subsidie aan de dorpsböke en de inzet van de combinatiefunctie (bibliotheek) werken de dorpsböke, de bibliotheek, de kinderopvang en het basisonderwijs samen aan de leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.Toelichting

Met een jaarlijkse subsidie aan de dorpsböke en de inzet van de combinatiefunctionarissen (bibliotheek) hebben de dorpsböke, de bibliotheek, de kinderopvang en het basisonderwijs samen gewerkt aan de leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld