Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Onderhouden van wegen

Onderhouden van wegen
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We inspecteren regelmatig het kwaliteitsniveau van onze wegverhardingen. De kwaliteit van de wegverhardingen volgens de laatste inspecties is te zien in onderstaande tabel.

             
Gebruiksfunctie Centrumgebied Wijkontsluiting wegen Woonstraten Industriewegen Ontsluitingswegen buiten de kom Overige wegen buiten de kom
Asfalt            
Rijbaan Hoog Basis Laag Basis Laag Laag
Fietspaden Hoog Hoog Basis Zeer hoog Laag Basis
Voetpaden     Basis      
Overige   Basis     Zeer hoog Laag
Elementen            
Rijbaan Basis Hoog Basis Hoog Laag Laag
Fietspaden   Hoog Hoog Zeer hoog Laag  
Voetpaden Hoog Hoog Hoog Basis    
Overige Basis Hoog Basis Hoog   Laag

De gemiddelde kwaliteit van de wegverhardingen scoort basis – laag. Industriewegen scoren overwegend hoog. Dit komt doordat nog niet zolang geleden revitalisaties zijn uitgevoerd. Fietspaden scoren overwegend basis. Volgens het gekozen scenario zou dit hoog moeten zijn. Over het algemeen ligt de kwaliteit boven het gekozen scenario ‘overwegend laag’.