Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Onderhouden groen.

Onderhouden groen.
Portefeuillehouder
Anjo BosmanToelichting

G
Kwaliteit

Door veranderingen in de organisatie en het droge weer  zijn er wel enkele zaken blijven maar is het totale resultaat over 2018 positief.

G
Tijd
O
Geld

Door veranderingen in onder andere de organisatie was er in de loop van het jaar onduidelijkheid over de stand van zaken van de verschillende budgeten. Herschikking moet dit grotendeels verhelpen.