Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Onderhouden gebouwen.

Onderhouden gebouwen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

De gemeentelijke gebouwen zijn in 2014 geïnspecteerd. Hierdoor is er een goed beeld gekregen van de onderhoudstoestand van de gebouwen. Op basis van deze inspectie is de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

Niveau 1 Uitstekend Nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit
Niveau 2 Goed Nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering
Niveau 3 Redelijk

Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen

Niveau 4 Matig Het verouderingsproces heeft het bouwdeel duidelijk in zijn greep
Niveau 5 Slecht Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden
Niveau 6 Zeer slecht Een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren onder conditie 5

Om een goed en veilig gebouw te kunnen bieden is ervoor gekozen om de gemeentelijke gebouwen in onder-houdsniveau 3 te houden/krijgen. Uitzondering hierop is het gemeentehuis en de gemeentewerf. Hiervoor is onderhoudsniveau 2 aangehoudenToelichting

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld