Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen

Mogelijkheden 'datagedreven gemeenten' verkennen
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

  • We onderzoeken de mogelijkheden tot definitieve invoering van de VNG pilot veiligheidsinformatieknooppunt: experiment met data-analyse ter bestrijkding van criminaliteit/fraude en ondermijnende activiteiten.


Toelichting

G
Kwaliteit

- Project gestart voor data-analyse in sociaal domein

- Organisatiebrede bijeenkomst / workshop op 23 oktober gepland voor kennismaking met het onderwerp: gereed

- Gesprekken over virtueel team zijn opgestart: gereed

- I n 2018 gestart met data over wijken en kernen te visualiseren.

G
Tijd

De mogelijkheden voor data-gedreven werken zijn in 2018 ruimschoots verkend. In 2019 krijgen vele onderdelen een vervolg en nieuwe implus.

G
Geld