Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving.

Met samenleving, college, raad en de gemeentelijke organisatie in contact over de nieuwe rol van de gemeente in de veranderende samenleving.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

O.a. door dialooggesprekken, via de contactpersonen uit het gebiedsteam, social media, Voormekaar teams, inloopuren, collegebezoeken (aan kernen, wijken, buurten, bedrijven, organisaties en bijeenkomsten). We organiseren leer-netwerk en kennis bijeenkomsten met partners in de samenleving (zoals de BerkelLanddag en het bezoek met maatschappelijke betrokken inwoners en organisaties aan Oost Groningen/Drenthe in 2017).Toelichting

Er is veel aandacht geweest voor onze rol in de samenleving. Zo is er een start gemaakt met wijk- en kerngericht werken en zijn er afspraken gemaakt voor een vervolg in de nieuwe bestuursperiode.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld