Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers.

Met de Bibliotheek Oost Achterhoek subsidiëren om een fysieke en digitale 2.0 bibliotheek op te zetten voor leesvaardige, mediawijze kinderen en voor participerende burgers.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Via jaarplannen wordt  afgestemd welke activiteiten  worden uitgevoerd. Hierbij ligt het accent op: waarborgen van een fysieke bibliotheek, ontmoetingsplaats voor participerende burgers, voorkomen van laaggeletterdheid en digibetisme (op jonge leeftijd) en taalontwikkeling/leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.Toelichting

De uitgevoerde activiteiten zijn in lijn met het beleidsnotitie 'Meer waarde boeken: Hoofdlijnen beleidsrichting 2015-2018 Bibliotheek Oost-Achterhoek'. De subsidie voor het project Gezond met Taal' is in 2018 toegekend. In 2019 wordt gestart met het uitvoeren van het project.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld