Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg.

Meer samenwerking realiseren op de uitvoering van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet en gerelateerde terreinen, zoals Sport, Onderwijs, Cultuur en Gezondheidszorg.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Integraal werken is cruciaal om innovatie in de (jeugd)zorg te realiseren. Daarbij staat integrale ondersteuning door brede vraagverheldering en inzet op zelfredzaamheid en het sociale netwerk en samenwerking tussen partners uit verschillende leefdomeinen voorop. We sporen bijvoorbeeld vanuit verschillende dimensies mensen aan tot een actieve en gezonde levensstijl.Toelichting

Op het gebied van preventie en vroegsignalering zijn breed samenwerkingspartners betrokken.
Er zijn in het kader van brede samenwerking SDOA - Voormekaar twee proeftuinen gestart. Dit betreft proeftuin maatwerk en proeftuin intake. Uitgangspunt is om de dienstverlening zo optimaal mogelijk in te richten voor de inwoners. De proeftuinen zijn nog niet afgerond.
Met inzet van combinatiefunctionarissen is de verbinding gelegd tussen sport, cultuur, onderwijs en sociaal domein.
Daarnaast zijn diverse projecten van Achterhoek in Beweging (Aangepast Sporten, Vitale senioren, Gezonde Jeugd ) uitgevoerd.
Zorg en onderwijs worden met elkaar verbonden door subsidiëring van trajectbegeleiders van het ROC in het kader van hulpverlening.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld