Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken.

Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Er is blijvende aandacht voor de aantrekkelijkheid van de centra in de vier grote kernen. Het centrum van Eibergen wordt vanaf 2017 gerevitaliseerd. Voor Borculo bereiden we de tweede fase voor. In Neede ronden we de revitalisering af. Van revitalisering in Ruurlo is op dit moment geen sprake.Toelichting

G
Kwaliteit

Neede: De Transformatievisie die is ontwikkeld in co-creatie met de Gemeenschapsraad Neede en de Ondernemersvereniging Neede is opgesteld en wordt in de raadsvergadering van 19 maart 2019 aan de orde gesteld. Wanneer de raad instemt met de transformatievisie kan de Oudestraat worden getransformeerd.

De locatie Busplein heeft ook de volle aandacht gekregen. De skihut is van de gemeente en het plan is het gebied te revitaliseren (realiseren seniorenwoningen, verplaatsen fietsenstalling, slopen voormalige ''skihut'').

Borculo: Eind 2018 is er een Taskforce opgericht in Borculo (Leef!). De Taskforce heeft veel informatie/wensen, met betrekking tot het centrum, vanuit de inwoners van Borculo opgehaald. In de eerste helft van 2019 wil de Taskforce een visie op het centrum gereed hebben.

Eibergen: De revitalisering van het centrum Eibergen, fase 1, is gereed (omgeving Kiffen en Jumbo). Fase 2 is nagenoeg gereed (Hagemanstraat, deel Grotestraat). De voorbereidingen voor fase 3 zijn in volle gang zodat de uitvoering in 2019 plaats kan vinden (deel Grotestraat, Hagen, Kerkstraat, Kleine Hagen).  Voor fase 4 starten de voorbereidingen in 2019.

Onderdeel van de revitalisering is de aanleg en ontwikkeling van Berkelbeach. Deze wordt in 2019 aangelegd. Een paviljoen, waarvoor inmiddels een half miljoen subsidie is verkregen, wordt gerealiseerd in 2020. Onderdeel daarvan is ook de ontwikkeling van een virtuele Berkelgame.

Ruurlo: Gedacht wordt aan de oprichting van een Taskforce Ruurlo. Verder werd/wordt gewerkt aan een verbinding tussen kasteel Ruurlo en het centrum. In 2019 worden daarvoor gronden verworven. Een schetsplan voor definitieve inrichting is in ontwikkeling.

G
Tijd
O
Geld

Op deze activiteit is een tekort van € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door de hogere energielasten die aan de weekmarkten worden toegerekend.