Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers.

Jaarlijks organiseren wij een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Marijke van Haaren

In samenwerking met de regiocoördinator organiseren wij voor de tweede keer een ontmoetingsdag voor vrijetijdsondernemers in Berkelland. We delen op regelmatige basis arbeidsmarktinformatie met elkaar (monitor 2015, nulmeting 2013) De monitor wordt om de twee jaar gehouden.Toelichting

In 2018 is geen ontmoetingsdag gehouden.  In het najaar 2018 is wel een Berkellanddag gehouden, ook voor recreatieondernemers. Ook is er een klankbordbijeenkomst geweest waar ook Berkellandse ondernemers aan hebben deelgenomen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld