Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen.

Inzet van sport en beweging om gezondheidsachterstanden in Berkelland te verkleinen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Via de combinatiefuncties wordt in de periode 2017-2021 uitvoering gegeven aan het projectplan ‘meer meedoen met sport en bewegen’ waarin er specifieke aandacht is voor ouderen, nieuwkomers, volwassenen die te maken hebben met multiproblematiek (armoede, werkloosheid, verslaving, sociaal isolement) en jeugd en jongeren met gedragsproblemen en/of een beperking. De GIDS-middelen uit de voorgaande jaren zijn hiervoor ingezet.Toelichting

G
Kwaliteit

Met de inzet van de combinatiefunctionarissen worden voor een brede groep (kwetsbare) inwoners projecten en activiteiten uitgevoerd. Het doel is sport en bewegen voor alle inwoners toegankelijk te maken en als middel in te zetten om maatschappelijke doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl.

G
Tijd
G
Geld

De afspraken over de indexatie van de subsidie voor zwembad ’t Spilbroek zijn gebaseerd om meer componenten dan de overige subsidies, zoals huisvesting en gas. De gasprijs weegt daarin  zwaar mee. Hierdoor valt de indexatie hoger uit n verwacht.