Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Investeren in mensen en kennis voor de toekomst.

Investeren in mensen en kennis voor de toekomst.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Tussen 2016 en 2020 is er behoefte aan kennis die door (jeugd)werkloosheid verloren dreigt te gaan. We moeten deze kennis en kunde vasthouden.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is/was grote behoefte aan geschoold/technisch personeel. Bedrijven moeten in een steeds vroeger stadium op zoek naar gekwalificeerd personeel of het personeel zelf opleiden. 

In samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven is (en wordt) geprobeerd om voldoende geschoolde mensen te ontwikkelen, aan te trekken (stageplaatsen) en vast te houden (zie ook andere activiteiten in dit programma) Smart Industry was en  is hierbij een belangrijk leidend thema.

G
Tijd
G
Geld

Er is een nadeel van €60.000. Dit is het gevolg van de afspraken over de huur van een van de scholen deze waren niet goed verwerkt in de begroting. Voor 2019 is dit hersteld.