Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten.

In stand houden van gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten en Rijksmonumenten.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Instandhouding van gemeentelijke, archeologische en (Rijks)monumenten in eigendom alsmede de instandhouding van gemeentelijke, archeologische en (Rijks)monumenten in eigendom van particulieren wordt via diverse regelingen mogelijk gemaak.Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn in 2018 18 subsidieverzoeken gehonoreerd. Binnen 24 maanden moeten de werkzaamheden afgerond zijn.  Daarnaast is een verzoek om een eenmalige bijdrage voor de restauratie van muurschilderingen gehonoreerd en is op basis van afspraken een jaarlijkse bijdrage verstrekt voor de exploitatie van de Eibergse Molens.

G
Tijd
O
Geld

Onder deze activiteit is ook het project Borculo Leeft geplaatst. Hiervoor is € 80.000 begroot, te dekken uit de reserve herstructurering. Het project is nog in de beginfase en er zijn in 2018 nog geen uitgaven gedaan.  Dit is dan ook de belangrijkste oorzaak van het overschot.

Het resterende overschot is het gevolg van het feit dat aanvragers van subsidie voor onderhoud van monumenten 2 jaar de tijd hebben het onderhoud uit te voeren. Dat heeft tot gevolg dat we het ene jaar iets overhouden op het budget en het andere jaar iets tekort komen.