Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid.

In 2018 wordt de (regionale) inkoop voor de jaren 2019 en verder voorbereid.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Bij de (regionale) inkoop blijft de nadruk liggen op productontwikkeling en preventie. Doel is om producten aan te laten sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van inwoners in plaats van bij de behoefte van aanbieders.Toelichting

G
Kwaliteit

Wat lokaal kan, doen we lokaal.

Er is structureel overleg met de regiogemeenten over onderwerpen die beter zijn om regionaal op te pakken.

G
Tijd

Structureel is er overleg met de regiogemeenten.

G
Geld

n.v.t.