Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg.

In 2018 geven we een impuls aan het contractmanagement en wordt sterker gestuurd op de kwaliteit van de geleverderde zorg.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt om in het verlengde van het lokale contractmanagement  op regionale schaal het contractmanagement voor de regionale aanbieders te intensiveren.Toelichting

G
Kwaliteit

De contractmanager Sociaal Domein heeft de contracten goed in beeld en onder controle. Daar waar nodig worden, eventueel in overleg en samenwerking met het regionale contractteam, gesprekken met leveranciers gevoerd. Er wordt sterk gestuurd op kwaliteit en rechtmatigheid

G
Tijd

Alles loopt via planning.

G
Geld

n.v.t.