Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein.

Het vormgeven van een onafhankelijk meldpunt voor alle vormen van onvrede in het sociale domein.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

In het koersdocument doorontwikkeling Voormekaar staat deze ambitie beschreven. In 2018 zal dit nader uitgewerkt worden.Toelichting

Voor inwoners die ontevreden zijn met de jeugdhulp is het AKJ  (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) de organisatie die zij kunnen benaderen. Zij  zijn onafhankelijk: zij hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Het aantal bezwaarschriften dat bij de bezwarencommissie wordt ingediend is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2018 waren dit er 2 (Jeugd) en 6 (Wmo).

O
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld