Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen rioolheffing

Heffen rioolheffing
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

  • In  2018 blijft het tarief gelijk aan dat in 2017.
  • De verwachte opbrengst in 2018 is € 6.010.207
  • De werkelijke opbrengst is € 6.89.422

Het tarief voor de rioolheffing is als volgt opgebouwd

  Bedragen begroot Bedragen werkelijk
Taakveld Riolering 5.161.990 4.863.999
Taakveld Overhead (inclusief BTW) 908.459 470.346
Taakveld Overige lasten (inflatie) 12.258  
Correctie niet toe te rekenen lasten  -36.500 -40.000
Totaal lasten 6.046.207 5.294.345
     
Opbrengst belastingen 6.010.207 6.389.422
Overige opbrengsten 36.000  
Totaal opbrengsten 6.046.207 6.389.422
     
Dekking 100% 121%