Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen Reinigingsheffingen

Heffen Reinigingsheffingen
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

  • Voor 2018 blijft het tarief gelijk aan dat in 2017.
  • De verwachte opbrengst voor 2018 is € 3.393.573.
  • De werkelijke opbrengst is € 3.565.029

Het tarief voor de reinigingsheffingen is als volgt opgebouwd

  Bedragen begroot Bedragen werkelijk
Taakveld Afval 3.290.117 2.764.224,67
Taakveld Overhead (inclusief BTW)  751.281 123.627,17
Taakveld Overige lasten (inflatie) 5.875  
Correctie niet toe te rekenen lasten  -36.500 -40.000
Totaal lasten 4.010.773 2.847.852
     
Opbrengst belastingen 3.393.573 3.565.029
Overige opbrengsten 617.200  
Totaal opbrengsten 4.010.773 3.565.029
     
Dekking 100% 125%