Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen marktgelden

Heffen marktgelden
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

  • Voor 2018 verhogen we de tarieven met 1,4%.
  • De verwachte opbrengst in 2019 is € 54.250
  • De werkelijke opbrengst is € 59.006

Het tarief is als volgt opgebouwd

  Bedragen begroot Bedragen werkelijk
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 72.393 84.625
Taakveld Overhead (inclusief BTW) 31.172 10.868
Taakveld Overige lasten (inflatie) 340  
Correctie niet toe te rekenen lasten -40.000 -40.000
Totaal lasten 63.905 55.493
     
Opbrengst belastingen 54.250 59.006
Overige opbrengsten 4.250  
Totaal opbrengsten 58.500 59.006
     
Dekking 92% 106%