Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen Leges

Heffen Leges
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

  • Voor 2018 verhogen we de tarieven met 1,4% .

De opbouw van de tarieven en de verwachte opbrengst per titel staan in onderstaande tabel

Hoofdstuk Begroot Taakveld Toe te rekenen lasten Overhead Totaal lasten Baten Dekking
Titel 1 Algemene dienstverlening            
1 Burgerlijke stand Taakveld Burgerzaken 71.226,00 11.425,00 82.651,00 40.000,00 0,48
2 Reisdocumenten Taakveld Burgerzaken 371.948,00 129.563,00 501.511,00 351.000,00 0,70
3 Rijbewijzen Taakveld Burgerzaken 153.810,00 79.852,00 233.662,00 212.000,00 0,91
4 Verstrekkingen uit basisregistratie personen Taakveld burgerzaken 18.930,00 9.482,00 28.412,00 30.000,00 1,06
5 Verstrekkingen uit het kiezersregister Taakveld Burgerzaken          
6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Taakveld Burgerzaken          
7 Bestuursstukken Taakveld overhead          
8 Vastgoedinformatie Taakveld burgerzaken 39.044,00 9.634,00 48.678,00 21.000,00 0,43
9 t/m 19 Diversen Taakveld Openbare orde en veiligheid 5.000,00 1.000,00 6.000,00 9.000,00 1,50
  Subtotaal   659.958,00 240.956,00 900.914,00 663.000,00 0,74
               
Titel 2 Omgevingsvergunning Taakveld Wonen en bouwen 1.717.452,00 170.900,00 1.888.352,00 794.476,00 0,42
               
Titel 3 Dienstverlening   18.930,00 1.000,00 19.930,00 6.000,00 0,30
  Totaal   2.396.340,00 412.856,00 2.809.196,00 1.463.476,00 0,52
               
               
  Werkelijk Taakveld Toe te rekenen lasten Overhead Totaal lasten Baten Dekking 
  Algemene dienstverlening            
  Burgerlijke stand Taakveld Burgerzaken 81.807,38 26.372,76 108.180,14 50.744,00 46,91%
  Reisdocumenten Taakveld Burgerzaken 427.204,83 137.720,71 564.925,54 454.771,00 80,50%
  Rijbewijzen Taakveld Burgerzaken 176.660,11 56.951,03 233.611,14 256.623,00 109,85%
  Verstrekkingen uit basisregistratie personen Taakveld burgerzaken 21.742,25 7.009,19 28.751,44 26.700,00 92,86%
  Verstrekkingen uit het kiezersregister Taakveld Burgerzaken          
  Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Taakveld Burgerzaken          
  Bestuursstukken Taakveld overhead          
  Vastgoedinformatie Taakveld burgerzaken 44.844,40 14.456,77 59.301,17 27.374,00 46,16%
  Diversen Taakveld Openbare orde en veiligheid 5.000,00 1.000,00 6.000,00 17.117,40 285,29%
  Subtotaal   757.258,97 243.510,46 1.000.769,43 833.329,40 83,27%
               
  Omgevingsvergunning Taakveld Wonen en bouwen 1.717.452,00 170.900,00 1.888.352,00 560.281,00 29,67%
               
  Dienstverlening   18.930,00 1.000,00 19.930,00 11.411,60 57,26%
  Totaal   2.396.340,00 412.856,00 2.809.196,00 1.463.476,00 52,10%