Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Heffen begraafrechten

Heffen begraafrechten
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

  • Voor 2018 laten we het tarief voor begraafrechten gelijk aan die in 2017.
  • We verwachten in 2018 een opbrengst van € 259.500
  • De werkelijke opbrengst in 2018 is € 271.973

De tarieven zijn als volgt opgebouwd

  Bedragen begroot Bedragen werkelijk
Taakveld Begraafplaatsen 287.805 301.800
Taakveld Overhead (inclusief BTW) 102.602 72.206
Taakveld Overige lasten (inflatie) 3.725  
Correctie niet toe te rekenen lasten  -36.500 -36.500
Totaal lasten 394.132 337.506
     
Opbrengst belastingen 265.728 271.973
Overige opbrengsten  4.843 32.646
Totaal opbrengsten 265.728 304.619
     
Dekking 67% 90%


Toelichting

Door toename van het aantal begravingen en asbijzettingen is de totale opbrengst over 2018 toegenomen. De verwachting is dat dit een trend is die meer dan 1 jaar duurt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld