Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie).

Faciliteren van energie initiatieven op basis van de beleidsuitgangspunten RODE (Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie).
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Marijke van Haaren

Er is een gebiedsgerichte aanpak met een overzichtskaart en een inpassingsmatrix waarop is aangegeven waar en hoe installaties voor opwekking van duurzame energie mogelijk zijn. Daarnaast is er een matrix met  regels en voorschriften waarin een verband is gelegd tussen gebiedstypen en typen opwekinstallaties.Toelichting

Sinds de vaststelling van het RODE beleidskader op 18 februari 2018 zijn een twintigtal initiatieven  in behandeling. Dertien daarvan zitten in een actief begeleidingstraject vanuit de gemeente naar vergunningverlening .

De eerste ervaringen hebben geleid tot een aanvullend toetsingskader. Het gaat om inspanningen van de initiatiefnemer in het participatieproces, de financiële participatie en duidelijker eisen over de verbetering van de biodicersiteit en de landschappelijke inpassing.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld