Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren.

Een slimme infrastructuur organiseren van inwoners en partners die problematiek vroegtijdig kunnen signaleren.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Er zijn veel contacten met 0de,1e en 2e lijns ondersteuners en organisaties. Door deze contacten met samenwerkingsafspraken binnen kernen, maar zeker ook binnen Berkelland, te bestendigen, kunnen we beter op elkaar inspelen en worden signalen tijdig gedeeld, waardoor er eerder en beter passende interventie plaatsvindt.  Goede voorbeelden  daarvan die in 2018 een verdiepingsslag krijgen :  de verbinding tussen de wijkverpleegkundigen en Voormekaar, versterking van de preventieve functie van de jeugdgezondheidszorg, de pilot met een praktijkondersteuner (POH) jeugd  GGZ die de gemeente samen met een huisarts uitvoert. Daarnaast start in 2018 een pilot met partners om tot creatieve oplossingen te komen voor huishoudens die in de knel zitten als gevolg van systemen die onvoldoende op elkaar aansluiten.Toelichting

Door als gemeente kerngericht te werken (Voormekaar en het gebiedsteam) beogen we een sterk netwerk van inwoners en professionals in de kern te bevorderen. Zo zijn we bijvoorbeeld als Voormekaar met een contactpersoon verbonden aan alle basisscholen. Ook is de samenwerking met de wijkagenten, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en schoolarts) en  huisartsen  in de kernen verstevigd.  Inwoners kunnen hun signalen of zorgen aan deze professionals doorgeven. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld