Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid.

Een laagdrempelige vorm van cliëntenparticipatie opzetten met ouders en jongeren die gebruik maken van jeugdzorg om hun behoeftes en ideeën mee te nemen in beleid en uitvoering van beleid.
Portefeuillehouder
Marijke van HaarenToelichting

G
Kwaliteit

De Jongerenraad is begin 2019  geïnstalleerd. We geven tijd en ruimte aan de Jongerenraad om zich te ontwikkelen. Wij kunnen ons voorstellen dat de Jongerenraad op termijn een platform kan zijn om met jongeren en ouders over de jeugdzorg in gesprek te komen.

Ook vinden veel jongeren die jeugdhulp krijgen hun weg naar Jimmy´s. Wij verwachten dat we op termijn via Jimmy´s de ervaring van jongeren en hun ouders met jeugdhulp kunnen ophalen.

G
Tijd
G
Geld

Geen specifiek budget voor gereserveerd. Er zijn nauwelijks kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de Jongerenraad.