Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren.

Dorpsnetwerken maken een gebiedsagenda en handelen initiatieven uit eigen gebied af. Gemeente stelt samen met dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

De gemeente beheert de middelen en stelt samen met de dorpsnetwerken spelregels op om initiatieven te stimuleren uit hun eigen gebied. Uitgangspunt is dat kernen zelf in staat zijn om initiatieven te beoordelen en verder te brengen vanuit hun eigen agenda en gemeenschapskracht.Toelichting

In de grote kernen is in 2018 verder gegaan met het leggen van contacten met wijken en organisaties. Er is in de grote kernen nog geen sprake van een dorpsnetwerk. Wel is er met een groot aantal wijken goed en regulier contact en uit die contacten zijn projecten voortgekomen waarbij de inwoners het initiatief hadden.

In de kleine kernen is een ontwikkeling aan de gang dat de besturen van de belangenverenigingen een coördinerende rol spelen bij ontwikkelingen en initiatieven in het dorp. Zij laten steeds meer het initiatief bij de initiatiefnemers en nemen daarbij steeds meer een verbindende en faciliterende/coördinerende rol. Dit doen ze in overleg met gemeente vanuit de reguliere contacten tussen gemeente en belangenverenigingen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld