Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen.

Dorpsnetwerken leggen aan de dorpsgemeenschap verantwoording af over voortgang van hun activiteiten en werken aan een duurzame positie van dorpsnetwerken in de kernen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We stimuleren op een duurzame manier de gemeenschapskracht van een kern en leggen de verantwoordelijkheden op de juiste plaats vanuit onze visie op de doe-het-samenlevingToelichting

G
Kwaliteit

In de grote kernen is gestart met het opzetten van dorpsnetwerken. Er is nog vrijwel geen sprake van een echt dorpsnetwerk in de grote kernen.

In de kleine kernen is er sprake van een dorpsnetwerk.  Er is een grote mate van en toegenomen besef bij de dorpsbelangenorganisaties dat het behoud van leefbaarheid een zaak is van het hele dorp.

G
Tijd

Door de ontwikkelingen en knelpunten in het dorp is er een toenemend besef van de noodzaak tot onderlinge samenwerking en afstemming in het dorp. Dit moet in de komende jaren nog verder uitgewerkt worden.

G
Geld