Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen van het Onderwijsplein

Doorontwikkelen van het Onderwijsplein
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Het onderwijsplein zal in samenwerking met bedrijfsleven leergangen beter op elkaar laten aansluiten. Daarnaast zetten we in op praktische samenwerking (stages / innovatielokaal)Toelichting

Ook in 2018 is de samenwerking tussen het onderwijs(plein) en het bedrijfsleven (en andere organisaties en inwoners) verder versterkt. Buitenschools leren is hierbij de doorlopende gedachtegang.  Naast deze samenwerking is er ook voor gekozen om in relevante projectgroepen, zoals 'Werkgelegenheid, School, Bedrijf' en 'Regio, Euregio',  van het Platform BV Berkelland (directie)leden van het onderwijsplein op te nemen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld