Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.

Door samenwerking in combinatiefuncties realiseren we samen met onze partners een goede vorm van (basis)muziekonderwijs, kunstzinnige vorming en leesbevordering van 0 t/m 12 jarigen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Uw raad heeft in 2017 de kadernotitie ‘Inzet Combinatiefunctionarissen Brede Impuls Berkelland’ vastgesteld. Binnen deze door u gestelde kaders, worden de combinatiefuncties in de periode 2017-2021 o.a. gefinancierd vanuit de “Brede Impuls” budgetten. Wij faciliteren partijen door het beschikbaar stellen van gemeentelijke en rijksmiddelen en voeren regie op “werken in een netwerkomgeving” (verbinding en samenwerking).Toelichting

Wij faciliteren de combinatiefunctionarissen die worden ingezet op het snijvlak van cultuur, kunst en onderwijs. In Berkelland krijgt elke basisschool leerling de kans om kennis te maken met muziek, kunst en cultuur. Dit hebben we vormgegeven in een nieuwe beleidskader.
Daarnaast kunnen alle scholen van de inzet van de 'leesmedia coach' gebruik maken.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld