Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie.

Delen van gemeente-eigendom (b.v. bermen) die in gebruik zijn bij de landbouw terugbrengen naar hun oorspronkelijke functie.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Joost van Oostrum

We werken aan een meer ecologisch bermbeheer in samenwerking met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer. We zaaien een deel van de bermen met een bloemenmengsel bijen- en vlindervriendelijk in.Toelichting

Diverse gedeelten wegberm, die door derden in beheer waren genomen, zijn in overleg met deze derden opnieuw uitgezet en met bloemenmengsels ingezaaid. Momenteel wordt er een plan uitgewerkt voor het invoeren van ecologisch bermbeheer. Hierbij worden de bermen ingedeeld in zogenaamde doeltypes met daaraan gekoppeld een beheertype. De focus op het terugvorderen van 'aangeboerde wegbermen zal in eerste instantie liggen op de vanuit ecologie meest waardevolle en potentierijke bermen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld