Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek.

Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Hambroek.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Met Lap beheer BV is een intentieovereenkomst gesloten om de oude overeenkomst uit 1992 te gaan vervangen door een nieuwe overeenkomst.
  • Leisurelands heeft een gebiedsvisie gemaakt waarmee wij hebben ingestemd en hen hebben gevraagd om de visie verder uit te gaan werken.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

Niet van toepassing

Overige bijdragen per inwoner

Niet van toepassing

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Zandwinning; vanaf 2012 niet meer in exploitatie.
  • Het realiseren en exploiteren van het recreatiegebied Hambroek te Borculo.

Coördinatie

Medewerker Gebiedsteam

Bestuurszetel

Wethouder van Haaren / M.G. Mellink: medewerker Gebiedsteam

Website

Geen

 Toelichting

Wethouder van Haaren heeft deelgenomen aan diverse vergaderingen van de Stichting Hambroek. Er wordt met de huidige grondeigenaren gesproken over de toekomst van het gebied. Hiervoor heeft de gemeente enkele onderzoeken laten uitvoeren op gebeid van cultuurhistorie, natuur en stabiliteit. Ook worden plannen voorbereid voor de inrichting van het gebied en wordt gewerkt aan hernieuwing van de statuten van de stichting Hambroek

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld