Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme.

Deelnemen in het samenwerkingsverband Stichting Achterhoek Toerisme.
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Aandachtspunten en ontwikkelingen:

  • Samenwerking VVV’s
  • Achterhoek Toerisme heeft gesprekken met de VVV’s en TIP’s in de Achterhoek over intensievere samenwerking en de realisatie van inspiratiepunten. Op 4 en 5 september 2018 zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd voor VVV’s en TIP’s in de Achterhoek. Met uitzondering van Ruurlo, Neede en Dinxperlo waren hierbij alle VVV’s en TIP’s aanwezig.

  • Diverse VVV’s ervaren knelpunten waar het gaat om kwaliteit, exploitatie, opleiden en werven van vrijwilligers etc. Op basis van de genoemde knelpunten is nagedacht over een manier om meer samenwerking te realiseren tussen de VVV’s en TIP’s in de Achterhoek. Met als doel om kennisuitwisseling en professionalisering te bevorderen.
  • Voor dit proces is een kwartiermaker aangesteld.
  • Tegelijkertijd zijn er gesprekken geweest met VVV Nederland over de afname van 1 VVV licentie voor de hele Achterhoek. VVV Nederland staat hier positief tegenover.

Bijdrage per inwoner (totaal gemeente)

€ 1,50

Overige bijdragen per inwoner

1 cent per overnachting t.b.v. investeringen in innovatie en digitalisering

De vaste bijdragen voor beheer en onderhoud van routestructuren (fietsknooppunten- en wandelroutenetwerk) à € 8.000 zijn al eerder toegezegd (en dus begroot) en specifiek aan deze 2 doelen gekoppeld.

Kernactiviteiten van de organisatie

  • Achterhoek Toerisme is een stichting met een algemeen maatschappelijke doelstelling (het bevorderen van toerisme en recreatie in de Achterhoek).
  • De financiering van de AT vindt plaats door een vaste bijdrage per gemeente, maar AT genereert ook “eigen” inkomsten door het ontwikkelen van allerlei activiteiten.
  • De AT is in beginsel vrij in het besteden van de gemeentelijke bijdrage, zolang ze deze besteedt in het kader van de algemene maatschappelijke doelstelling.
  • Stichting beheer gelden routebureau Achterhoek is opgericht om te waarborgen dat de middelen afkomstig van de ontmanteling van het RAL beschikbaar blijven voor het routebureau. De beheerstichting is direct gerelateerd aan stichting Achterhoek Toerisme.

Coördinatie

Beleidsmedewerker Team opdrachtgevers

Bestuurszetel

Wethouder Van Haaren

Website

 www.achterhoek.nl

 Toelichting

De subsidieovereenkomst met de Stichting Achterhoek Toerisme is verlengd tot en met 2021 na een evaluatie. De samenwerking met Achterhoek Toerisme is goed.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld